Samenwerken aan een oplossing voor jullie conflict.

Mediation is het instrument om het overleg tussen conflicterende partijen weer op gang te brengen, zaken te verhelderen en begrip te krijgen voor uiteenlopende belangen.


Bemiddeling is een samenwerkingsproces. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat partijen gemotiveerd zijn om de problemen/ geschillen samen op te lossen en samen tot de best mogelijke afspraken te komen. Wij moedigen u daarbij aan om creatief te zijn in het generen van mogelijke oplossingen. U bepaalt samen een wederzijds aanvaardbare uitkomst. De uitkomst kan eventueel worden vastgelegd in een overeenkomst die bindend is.

Het grote voordeel van mediation is dat er naast aandacht voor de inhoud ook aandacht is voor de wijze van communicatie, de emoties en het eventuele herstel van de relatie tussen de partijen.

Mediation is een vertrouwelijk proces. Partijen komen in onderling overleg onder begeleiding van de mediator samen tot de kern van het probleem/ geschil. Eventuele misverstanden, belangen, zorgen worden daarbij besproken en in kaart gebracht. Vervolgens wordt gezamenlijk naar een passende oplossing gezocht.

Mediation heeft nog meer voordelen:

  • Deelnemers hebben controle over de oplossing van hun eigen probleem. Iedereen heeft evenveel inspraak in het proces en beslist over de oplossingsvoorwaarden.
  • De sessies kunnen ingepland worden, zodra iedereen akkoord gaat. Geen lange wachttijd bij een rechtbank.
  • De kosten zijn beduidend lager dan het voor de rechter brengen van een zaak.
  • Mediation is vertrouwelijk. De informatie die gedeeld wordt tijdens het proces blijft geheim.
  • De mediator zal de relatie en communicatie maximaal faciliteren en bevorderen en qua inbreng zorgen voor een eerlijke en evenwichtige balans tussen de partijen.
  • Mediation is vrijwillig. U kunt op elk moment het bemiddelingsproces beëindigen.
  • Als u niet tot overeenstemming komt, heeft u nog steeds het recht om het geschil bij de rechter te brengen.

    Hoe kan ik een bemiddelingssessie aanvragen?

Als u denkt dat bemiddeling een geschikte optie is, kunt u het contactformulier invullen. Samen bepalen we of mediation de juiste weg is voor uw situatie. Als u en de andere partij besluiten voor mediation te gaan, kunnen we een eerste gesprek plannen.