Wat heb ik nodig een conflictcoach of mediator?

De conflictcoach geeft betrokkenen inzicht in hun bijdrage aan een conflict. De coach maakt je bewust van belemmerende behoeften en overtuigingen. Het helpt je te ontdekken wat nodig is om conflicten te voorkomen en op te lossen. De duurzaamheid van de relatie is belangrijk.

Mediation is een vorm van bemiddeling. Een mediator/ bemiddelaar begeleidt de onderhandelingen tussen conflictpartners. Er wordt gezocht naar de ruimte die er is, om een oplossing te vinden. De mediator begeleid jullie hierbij. Mediation wordt gebruikt als het snel bereiken van resultaat en zelf de regie blijven voeren belangrijk is.

Een combinatie is ook mogelijk. Soms moeten de conflictpartners eerst door een conflictcoach begeleid worden, om uiteindelijk tot een goede mediation te kunnen komen. Of het is eerst belangrijk dat het probleem opgelost wordt en dat de conflictpartners daarna met de coach om tafel gaan zitten. Ze krijgen dan inzicht in hun eigen gedrag en leren hoe dit soort situaties voorkomen (hadden) kunnen worden.