Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger

De (lokale) overheden/ gemeenten, zien dat de burgers steeds mondiger worden en initiatieven nemen. Zij staan hier ook steeds meer voor open. De focus wordt gewijzigd van proceduregericht naar proactief en oplossingsgericht.

Dit zie je ook aan projecten als Prettig Contact met de Overheid.

De overheid maakt de regels en er kan niet altijd ‘geschikt’ worden. Maar de inschakeling van een mediator als onafhankelijke derde is voor gemeenten een mogelijke oplossing.

De mediator zal nooit een beslissing afdwingen, maar als de gemeente en burgers inspanning willen leveren om tot een oplossing te komen, biedt de neutrale en onafhankelijke mediator begeleiding bij het gesprek. Zowel gemeente als bewoners worden gehoord en dit leidt vaak tot een oplossing waarover beide partijen tevreden zijn.

Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

#kiesjeweg