Omdat we fysiek niet samenwerken zijn interne conflicten nu extern. 4 Tips om je team te ondersteunen op afstand.

1.    Neem regelmatig contact op met mensen, niet alleen over taken, maar ook op persoonlijk vlak.

2.    Als er een probleem lijkt te zijn tussen collega’s, doe dan geen aannames en blijf onpartijdig. Toon belangstelling en leef je in, dit kan collega’s ondersteunen om hun verschillende standpunten te delen.

3.    Pak conflicten vroegtijdig aan. Neem contact op als je collega’s in conflict ziet of erover hoort.

4.    Krijg indien nodig ondersteuning. Leiders hebben het vertrouwen en de vaardigheden nodig om met conflicten om te gaan, ze kunnen daar trainingen voor doen. Als individuen een conflict niet kunnen oplossen, overweeg dan om een onafhankelijke derde partij in te schakelen voor een bemiddelingssessie.