Last van een conflict?


Als een arbeidsconflict speelt, kan het zijn dat de andere partij dit nog niet eens in de gaten heeft. Door tijdig mediation in te zetten, voorkomt u dat het conflict escaleert. U heeft belang bij een externe onpartijdige mediator.

Er zijn vele soorten conflicten die kunnen spelen tussen werknemers, leidinggevende of werkgevers. Het kan dan zijn dat dit het werk beïnvloed. U kunt dit merken door bijvoorbeeld, onderpresteren of regelmatig kort ziek zijn. Zet mediation tijdig in om langdurige ziekte te voorkomen.

Als u mediation inzet, voelt uw personeel zich serieus genomen. Ik help u de problemen of geschillen helder te formulieren en te kijken naar de behoeften van alle betrokkenen. Volgens de wet verbetering poortwachter is het de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer om snel actie te ondernemen als lang verzuim dreigt. Maak arbeidsconflicten tijdig bespreekbaar, zodat er snel gewerkt kan worden aan blijvende oplossingen.