Een goede buur, verdubbelt het woongenot.

Heeft u een conflict met uw buren over bijvoorbeeld overhangende takken, de erfafscheiding, het recht van overpad of geluidsoverlast? En komt u er samen niet uit?

Deze onderwerpen kunnen uw woongenot belemmeren en uw energie wegnemen.

Een burenruzie kan ook een onenigheid zijn tussen de leden van een Vereniging van Eigenaren. Iemand kan zich ondergeschoven voelen in zijn of haar belangen, het niet eens zijn met een groot besluit of problemen hebben met een beheerder. In dit geval kan een geschillencommissie uitkomst bieden, maar tevens zullen zij eerst mediation aanraden.

Wanneer u hulp bij een burenruzie nodig heeft, kunt u ervoor kiezen een mediator in te schakelen. U wordt samen met uw buren via enkele gesprekken begeleidt om samen tot een oplossing te komen, zodat het woongenot wordt hersteld.

Informeer bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.