Procederen is een keuze. Mediation ook. Waar kies jij voor?

Mediation doet een groot beroep op je inlevingsvermogen en beheersing. Het kost veel energie, omdat je ook veel van jezelf moet laten zien.

Bij een rechtszaak kan je je verschuilen achter procedures en advocaten. Het gaat er dan om wie er ‘gelijk’ krijgt. Met mediation zoek je naar een oplossing waar je beide tevreden over bent. Praat je met elkaar of tegen de rechter?
Waar kies jij voor?

#kies mediation


Omdat we fysiek niet samenwerken zijn interne conflicten nu extern. 4 Tips om je team te ondersteunen op afstand.

1.    Neem regelmatig contact op met mensen, niet alleen over taken, maar ook op persoonlijk vlak.

2.    Als er een probleem lijkt te zijn tussen collega’s, doe dan geen aannames en blijf onpartijdig. Toon belangstelling en leef je in, dit kan collega’s ondersteunen om hun verschillende standpunten te delen.

3.    Pak conflicten vroegtijdig aan. Neem contact op als je collega’s in conflict ziet of erover hoort.

4.    Krijg indien nodig ondersteuning. Leiders hebben het vertrouwen en de vaardigheden nodig om met conflicten om te gaan, ze kunnen daar trainingen voor doen. Als individuen een conflict niet kunnen oplossen, overweeg dan om een onafhankelijke derde partij in te schakelen voor een bemiddelingssessie.

Veel mensen piekeren.

Heb je ruzie met een buurman, goede vriendin, familie of iemand op het werk, dan kan dat je behoorlijk in zijn greep hebben.

Mensen piekeren omdat ze op deze manier een vervelend gevoel proberen weg te halen. Helaas werkt piekeren stress in de hand, en de stress zorgt ervoor dat we behoorlijk uit balans kunnen raken. Als jij spanning voelt schiet je cortisol omhoog.

Ga na als je ligt te piekeren, waar dit vandaan komt. Praat erover met iemand die onpartijdig is. Iemand die geen belang heeft bij de uitkomst van het conflict. Of als je bemerkt dat de ander er net zo veel last van heeft, ga dan na of mediation voor jullie zal werken.

Door erover te praten plaats je het in perspectief voor jezelf.

Kun je stoppen met piekeren, en meer lachen.

#kiesmediation

Een goede buur, verdubbelt het woongenot.

Heeft u een conflict met uw buren over bijvoorbeeld overhangende takken, de erfafscheiding, het recht van overpad of geluidsoverlast? En komt u er samen niet uit?

Deze onderwerpen kunnen uw woongenot belemmeren en uw energie wegnemen.

Een burenruzie kan ook een onenigheid zijn tussen de leden van een Vereniging van Eigenaren. Iemand kan zich ondergeschoven voelen in zijn of haar belangen, het niet eens zijn met een groot besluit of problemen hebben met een beheerder. In dit geval kan een geschillencommissie uitkomst bieden, maar tevens zullen zij eerst mediation aanraden.

Wanneer u hulp bij een burenruzie nodig heeft, kunt u ervoor kiezen een mediator in te schakelen. U wordt samen met uw buren via enkele gesprekken begeleidt om samen tot een oplossing te komen, zodat het woongenot wordt hersteld.

Informeer bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.

Is mediation iets voor ons?

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?

Ja, want

  • ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing
  • ik heb belang bij een snelle oplossing
  • ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken
  • ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb
  • het gaat ook om communicatiestoringen
  • ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de wederpartij heb, kunnen worden opgelost
  • het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen

Wij zijn mediator en coach en bieden een passend aanbod voor uw situatie. Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Is bij jou thuis de balans nog in orde?

Deze coronatijd zorgt voor veel onrust. Onze structuur is zoek. De energie glipt weg, daarmee de aandacht voor elkaar ook. De irritaties nemen toe, waardoor er geen ruimte meer is om begrip voor elkaar te tonen. Negatieve gevoelens, misverstanden en conflicten liggen op de loer.

Communicatie is belangrijker dan ooit te voren. Hoe kom je weer in contact met elkaar zonder een uitbarsting? Praat over je gevoelens, maak je belangen kenbaar.

Kun je nu je dit weet, niet zelf alvast een stap in de goede richting zetten?

Als mediator begeleiden we cliënten, in het bespreekbaar maken van jullie gevoelens, emoties en verlangens. Hierdoor krijgen jullie de kans elkaar weer te begrijpen en te zien.

#kiesjeweg

Wat heb ik nodig een conflictcoach of mediator?

De conflictcoach geeft betrokkenen inzicht in hun bijdrage aan een conflict. De coach maakt je bewust van belemmerende behoeften en overtuigingen. Het helpt je te ontdekken wat nodig is om conflicten te voorkomen en op te lossen. De duurzaamheid van de relatie is belangrijk.

Mediation is een vorm van bemiddeling. Een mediator/ bemiddelaar begeleidt de onderhandelingen tussen conflictpartners. Er wordt gezocht naar de ruimte die er is, om een oplossing te vinden. De mediator begeleid jullie hierbij. Mediation wordt gebruikt als het snel bereiken van resultaat en zelf de regie blijven voeren belangrijk is.

Een combinatie is ook mogelijk. Soms moeten de conflictpartners eerst door een conflictcoach begeleid worden, om uiteindelijk tot een goede mediation te kunnen komen. Of het is eerst belangrijk dat het probleem opgelost wordt en dat de conflictpartners daarna met de coach om tafel gaan zitten. Ze krijgen dan inzicht in hun eigen gedrag en leren hoe dit soort situaties voorkomen (hadden) kunnen worden.

Wat is het voordeel van een belang ten opzichte van een standpunt?

Bij een standpunt is er sprake van een mening of zelfs een overtuiging. Het is moeilijk om hiervan af te wijken.

Bij een belang is er sprake van een voordeel. Beide partijen kunnen een ander belang hebben.

Door de belangen naar voren te brengen verdwijnen de standpunten naar de achtergrond.  Hierdoor worden de problemen oplosbaar.

Kun je nu je dit weet, niet zelf alvast de stap in de goede richting zetten?

Als mediator begeleiden we cliënten om te komen van standpunt naar belang. We zoeken de ruimte die er is, om een oplossing te vinden, waarmee je het verschil tussen beide belangen kunt overbruggen. Samen zetten we stappen, zodat jullie tot wederzijdse belangen kunnen komen.

Vul het contactformulier in en wij nemen vrijblijvend contact met u op!

×

Hallo!

Klik op onderstaande knop voor direct contact via whatsapp of stuur direct een email naar info@newjustice.nl

×